Tin tức sự kiện

(Cổng TTĐT AG)- Kỹ sư Nguyễn Thanh Liêm, Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 7 Núi (ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên) vừa thực hiện thành công dự án . Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ 578,7 triệu đồng, còn lại kinh phí đối ứng từ Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 7 Núi.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19/07/2018, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh cùng Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên, nông dân xã Hòa An, huyện Chợ Mới, với tổng số tiền là 400 triệu đồng.

(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 05-6-2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Mô hình sản xuất hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic” do hộ nông dân Phan Minh Mẫn ngụ ấp Hòa Phú 3 – thị trấn An Châu – huyện Châu Thành làm chủ nhiệm thực hiện.

(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” (Nghị quyết 24) của Huyện ủy Phú Tân, nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành tại địa phương, đã triển khai thực hiện đạt các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thời gian qua, các kế hoạch được triển khai thực hiện kịp thời, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26/6/2018, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt”, do ông Nguyễn Thanh Liêm - Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 7 núi (ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thực hiện.


Dự án đã thực hiện 12 tháng (từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 7 núi. Với thành phần tham dự là Ông Tầng phú An – Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông An Giang, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên … và các thành phần tham dự có liên quan.

Mục tiêu chung thực hiện dự án là sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới và bón phân nhỏ giọt. Trong đó, mục tiêu cụ thể của dự án là:

- Xây dựng 01 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới và bón phân nhỏ giọt với tổng diện tích mô hình là 3.492 m2 (gồm 6 đơn vị nhà màng, mỗi đơn vị có diện tích 582 m2).

- Quy trình sản xuất dưa lưới đạt chứng nhận VietGAP.

- Năng suất dưa lưới đạt trên 3 tấn/1.000 m2/vụ.
Nội dung thực hiện dự án gồm 2 nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Xây dựng 01 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng có tổng diện tích 3.492 m2 (gồm: 06 đơn vị nhà màng, mỗi đơn vị có diện tích 582 m2).

- Nội dung 2: Trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới và bón phân nhỏ giọt. Tiến hành trồng 02 giống dưa lưới: Dưa lưới Sweet 695 và Dưa lưới Bảo Khuê. Quy trình trồng dưa lưới được chuyển giao từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

Kết quả thực hiện dự án, đã đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời, đơn vị thực hiện dự án đã xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác dưa lưới dựa trên quy trình của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang chuyển giao, đơn vị đã từng bước cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phù hợp với thực tế và tăng nâng cao năng suất sản phẩm. Năng suất dưa lưới đạt từ 3,7 - 4,3 tấn/1000m2 so với năng suất 3 tấn/1000m2 đề ra. Dự án “Sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt” sau một năm đi vào hoạt động bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động địa phương, góp phần vào an sinh xã hội của huyện. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện dự án cũng đã có Hợp đồng bao tiêu sản phẩm với đối tác, đầu ra sản phẩm ổn định về chất lượng và dần tăng cao về năng suất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, dẫn tiến tạo tiền đề cho công ty mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác dưa lưới hướng đến thị trường xuất khẩu. Kết quả đạt được của dự án đã khẳng định sự đóng góp của khoa học công nghệ trong việc tăng năng suất chất lượng sản phẩm dưa lưới, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả trên đơn vị đất canh tác.

Trong buổi nghiệm thu dự án tại huyện Tịnh Biên, các thành viên Hội đồng đều thống nhất nghiệm thu và đánh giá cao kết quả đạt được của dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: Bổ sung quy trình nhận chuyển giao và 02 quy trình đạt được trong dự án (đính kèm chi tiết trong phụ lục); Quy trình kỹ thuật cần nêu rõ các điểm đã cải tiến so với quy trình nhận chuyển giao từ Trung tâm kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang; Bổ sung số liệu nông học thu thập/từng vụ, chi phí sản xuất/vụ trồng/đơn vị nhà màng, lợi nhuận thu được/năm; Tính toán hiệu quả kinh tế cần thống nhất chỉ tiêu so sánh (3 vụ trồng) và ghi rõ hiệu quả sử dụng đồng vốn… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trước ngày 27/7/2018./.

DQ