Tin tức sự kiện

(Cổng TTĐT AG)- Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành (An Giang) tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung tổ chức sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt. Qua đó, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông sản, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

(Cổng TTĐT AG)- Với lợi thế đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn khá tốt, đáp ứng các yêu cầu trong từng lĩnh vực nghiên cứu và được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu tương đối hiện đại, thời gian qua Trung tâm Công nghệ sinh học (trung tâm) đã nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học (KH) cây trồng, chăn nuôi và thú y, thực phẩm-dược phẩm và môi trường, nấm ăn và nấm dược liệu, thủy sản và hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại cho tỉnh.

(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua tỉnh An Giang đã hỗ trợ thành lập mới nhiều hợp tác xã nông nghiệp, trong đó hình thành nhiều hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện: An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, Long Xuyên. Tuy nhiên, số hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập tại An Giang hiện còn quá ít do công tác vận động thành lập gặp nhiều khó khăn.

(Cổng TTĐT AG)- Sau thời gian trồng thử nghiệm dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại ấp Tô Hạ, xã núi Tô, huyện Tri Tôn, (khu vực gần Hồ Soài Chek), công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ 0207, thành phố Long Xuyên, An Giang vừa thu hoạch đợt đầu tiên với lợi nhuậu trên 60 triệu đồng/công. Đây là dự án mà UBND huyện Tri Tôn kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư để phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch.

(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Châu Phú đã có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả thiết thực.