Hỗ trợ công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thành lập hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản

Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020 06:01

(Cổng TTĐT AG)- Ban chỉ đạo phát triển Kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (thành lập theo Quyết định 2349/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh) vừa triển khai Công văn số 02/BCĐKTHT, ngày 16/3/2020 về việc đăng ký làm việc hỗ trợ công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản.

 

Ông Trần Văn Cứng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Trưởng đoàn 3) vừa có buổi làm việc với UBND huyện Thoại Sơn

Theo đó, thành lập 03 đoàn công tác gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông.

Các đoàn công tác cấp tỉnh sẽ làm việc với Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển Kinh tế hợp tác cấp huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn dự kiến thành lập HTX.

Nội dung làm việc bao gồm: Thống nhất chủ trương và chọn địa bàn khảo sát; khảo sát trực tiếp tại Tổ hợp tác, làm việc với Ban sáng lập viên, UBND cấp xã để thống nhất thời gian, cách thức vận động hình thành HTX gắn với Tập đoàn Lộc Trời.

Thời gian làm việc của đoàn công tác cấp tỉnh được thực hiện từ ngày 17/3 đến ngày 20/3/2020.

Ngọc Dựng