Tin tức sự kiện

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 30/7, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng vụ Công nghệ thông tin làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tri Tôn.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 22-7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam năm 2020, triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045. 

(Cổng TTĐT AG)- Hiện tổng diện tích sản xuất trên toàn địa bàn huyện Tịnh Biên có 22.000 héc ta, trong đó có 6.000 héc ta là nền đất trồng lúa kém hiệu quả.

(Cổng TTĐT AG)- Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành (An Giang) tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung tổ chức sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt. Qua đó, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông sản, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

(Cổng TTĐT AG)- Với lợi thế đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn khá tốt, đáp ứng các yêu cầu trong từng lĩnh vực nghiên cứu và được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu tương đối hiện đại, thời gian qua Trung tâm Công nghệ sinh học (trung tâm) đã nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học (KH) cây trồng, chăn nuôi và thú y, thực phẩm-dược phẩm và môi trường, nấm ăn và nấm dược liệu, thủy sản và hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại cho tỉnh.

Page 1 of 36