Nấm rơm

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 28/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình”.

(AG Provincial E-Portal) - Ngày 26/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung Dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình, dự án do KS. Lương Mỹ Phương - Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện.

(Cổng TTĐT AG)- Sáng 5/7, tại thành phố Long Xuyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: "Phát triển sản xuất nấm ăn theo hướng công nghệ cao".

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost” do KS. Nguyễn Lê Vinh - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Dự án đã thực hiện 10 tháng (từ tháng 12/2017 – 10/2018), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ các hộ dân tham gia dự án.

(Cổng TTĐT AG)- Kỹ sư Lương Mỹ Phương, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân vừa thực hiện thành công dự án "Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình". Dự án thực hiện từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018. Tổng kinh phí 153 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 80 triệu đồng.