Nấm rơm

(Cổng TTĐT AG)- Kỹ sư Lương Mỹ Phương, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân vừa thực hiện thành công dự án "Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình". Dự án thực hiện từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018. Tổng kinh phí 153 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 80 triệu đồng.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 16/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost, dự án do KS. Nguyễn Lê Vinh – Trung tâm Khuyến nông An Giang thực hiện.

(Cổng TTĐT An Giang) -  Được sự hỗ trợ kinh phí và nguyên liệu rơm compost từ Trung tâm Khuyến nông An Giang và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trạm Khuyến nông Tân Châu ông Nguyễn Đắc Sang thực hiện mô hình nấm trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu rơm Compost tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong.

(Cổng TTĐT An Giang) - Trạm khuyến nông huyện Phú Tân vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng nấm rơm trong nhà tại ấp Phú Trung, xã Phú Thành. Tham dự buổi hội thảo có lãnh đạo Trạm khuyến nông huyện, Hội nông dân cùng 40 bà con nông dân trên địa bàn xã đến dự.

(Cổng TTĐT An Giang) -  Từ ngày 23 – 25/5/2016, Trạm khuyến nông huyện Châu Phú tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm cho các cán bộ khuyến nông phụ trách các xã/thị trấn trên địa bàn huyện.