Chợ Mới được hỗ trợ 4 mô hình ứng dụng công nghệ cao

Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021 23:07

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tính đến nay, huyện Chợ Mới được tỉnh hỗ trợ 04 mô hình ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, gồm mô hình tưới phun trên cao kết hợp tưới nhỏ giọt tại gốc bằng thiết bị thông minh trên xoài ba màu xã Bình Phước Xuân; Mô hình trồng nấm rơm xã Long Điền B; Mô hình trồng dâu tầm ăn xã Kiến An; Mô hình trồng hoa có giá trị kinh tế trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao 2000m2 tại xã Hòa An.

Có thể thấy, ngay từ khi có Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nông dân trên địa bàn tỉnh nói chung, và nông dân Chợ Mới nói riêng nhanh chóng tiếp cận, tiến hành quy hoạch lại các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ tốt để xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả./.

Hồ Toàn