Châu Phú tổng kết mô hình trồng bắp lấy thân phục vụ nuôi bò

Thứ hai, 21 Tháng 9 2020 07:58

(Cổng TTĐT An Giang) - Sáng ngày 24/12/2015, tại Trạm khuyến nông huyện Châu Phú, Trung tâm khuyến nông An Giang tổ chức buổi hội thảo báo cáo tổng kết mô hình trồng bắp lấy thân phục vụ nuôi bò.


Mô hình trồng bắp lấy thân phục vụ nuôi bò được thực hiện 6 điểm tại 2 huyện Châu Phú và Tri Tôn, mỗi điểm thực hiện 2.000 m2 và chăn nuôi từ 6 đến 10 con bò, số lượng bò chăn nuôi có chia ra 4 con cho ăn thân bắp và số bò còn lại cho ăn thức ăn thông thường ở địa phương để so sánh.

Qua thực hiện mô hình, số bò cho ăn thân bắp rút ngắn được thời gian nuôi từ 2,5 đến 3 tháng cho 1 đợt xuất chuồng, tăng lợi nhuận hơn 1 triệu 600 ngàn đồng/1 con bò so với bò ăn cỏ thông thường. Thời gian thu hoạch của cây bắp từ 72 đến 75 ngày.

Mô hình trồng bắp lấy thân phục vụ nuôi bò trên địa bàn 2 huyện nêu trên nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại thu nhập cao, cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn; đồng thời thực hiện đề án xây dựng chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu trong thời gian tới./.

Phước Nổi