Đồng ý chủ trương đầu tư Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu ANTESCO và xây dựng Trang trại chăn nuôi bò SD

Thứ hai, 21 Tháng 9 2020 06:27

(Cổng TTĐT An Giang) -  Ngày 07/9/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu ANTESCO và xây dựng Trang trại chăn nuôi bò SD.

Cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất theo nội dung Công văn số 1388/UBND-ĐTXD ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu ANTESCO và xây dựng Trang trại chăn nuôi bò SD.


Dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu ANTESCO, địa điểm xây dựng tại Khu công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Qua đó, hình thành các vùng chuyên canh theo từng loại rau màu, sản xuất tập trung, nâng diện tích vùng nguyên liệu màu của huyện Châu Phú là 3.750 ha theo nhu cầu chế biến của Công ty, theo quy trình kỹ thuật có khả năng truy suất được nguồn gốc sản phẩm, đạt tiêu chuẩn về chất lượng mà Công ty yêu cầu, có gắn kết doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, quy trình kỹ thuật sản xuất và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân tham gia trong chuỗi.


Xây dựng mới nhà máy đông lạnh rau quả tại Khu công nghiệp Bình Long với công suất


thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm để đáp ứng theo nhu cầu thị trường: 90% cho xuất khẩu và 10% tiêu thụ nội địa. Hình thành chuỗi đầu tư khép kín từ khâu sản xuất – chế biến – tiêu thụ các sản phẩm rau màu, giúp gia tăng giá trị nông sản, tránh tình trạng người nông dân được mùa, rớt giá, nâng cao thu nhập của người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội.


Đối với Dự án Trang trại chăn nuôi bò SD, địa điểm xây dựng tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mô hình trang trại sản xuất lúa màu hàng hóa, kết hợp chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp trên diện tích đất trồng tràm không hiệu quả được phép chuyển sang trồng lúa màu kết hợp trồng cây lâm nghiệp nhằm tạo điều kiện đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa màu kết hợp chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp quy mô vừa.


Đồng thời, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích nhằm nâng cao


hiệu quả sử dụng đất. Từng bước tổ chức sản xuất theo hường liên kết gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Kết hợp việc trồng cây hàng năm gắn với chăn nuôi bò nhằm nâng cao thu nhập, tạo ra một mô hình mẫu làm nơi tham quan, học tập và rút kinh nghiệm thực tiễn để cải thiện và nâng cao môi trường sống.


Đặc biệt là tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương….


VŨ HÙNG