Lúa

 (Cổng TTĐT AG)- Trong những năm gần đây, nhiều địa phương trong huyện Thoại Sơn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây màu xuống ruộng đã đem lại nhiều hiệu quả kinh tế. Trong đó, có nông dân trên địa bàn xã An Bình.  Diện tích trồng màu toàn xã An Bình là 11,5 hecta với các loại như: mè, đậu xanh, bắp, dưa leo, ớt. Nhờ tính cần cù biết tính toán trong sản xuất và chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết từng mùa, nắm bắt thời điểm được giá mà nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp và mang lại hiệu quả. Trong số nông dân đưa cây màu xuống ruộng đạt hiệu quả có ông Trần Thanh Hoàng, ngụ ấp Phú An, xã An Bình.

Hai năm xây dựng mô hình, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã giúp bà con nông dân tỉnh An Giang nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm và hướng đến một nền nông nghiệp bền vững.

Page 14 of 14