Lúa

(Cổng TTĐT An Giang) -  Ngày 10/12/2015, tại kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

(Cổng TTĐT An Giang) -  Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cả năm 2015 đạt 636.971 ha, tăng 1,77% so cùng kỳ (tăng 11.054 ha). Năng suất lúa bình quân đạt 63,46 tạ/ha, bằng 98,73% so cùng kỳ. Sản lượng lúa đạt 4,042 triệu tấn, tăng 0,47% (tăng 19 ngàn tấn) so cùng kỳ. Diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn năm 2015 ước thực hiện 42.383 ha (tăng 9.602 ha so năm 2014), trong đó vụ Đông Xuân 19.483 ha, vụ Hè Thu 13.400 ha và vụ Thu Đông 9.500 ha.

(Cổng TTĐT An Giang) - Canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính đã được chứng minh mang lại các hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường thông qua việc cắt giảm đầu vào như giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, nước...

(Cổng TTĐT An Giang) -  Sáng ngày 23/11/2015, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Ban quản lý Dự án Hợp tác An Giang – Thụy Điển đã tổ chức Hội thảo Tận dụng phụ phẩm cây lúa nhằm giới thiệu công nghệ sau thu hoạch, nâng cao nhận thức về môi trường cho hơn 200 nông dân và đại diện chủ doanh nghiệp địa phương.

(Cổng TTĐT An Giang) - Đoàn lãnh đạo do ông Nguyễn Thành Đô – Bí thư huyện ủy Thoại Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc, tìm hiểu nông dân sản xuất giống lúa Hồng Ngọc tại TT.Óc Eo.