Lúa

(Cổng TTĐT An Giang) - Trong thời gian qua, thành phố Long Xuyên luôn đặc biệt quan tâm đến việc chuyển giao ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao,

(Cổng TTĐT An Giang) - Trong giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực trong việc tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ đối với các sản phẩm chủ lực,góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, cụ thể đã tổ chức thực hiện 383 đề tài, dự án với tổng kinh phí thực hiện là 131,2 tỷ đồng

(Cổng TTĐT An Giang) - Năm 2013, Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP) được triển khai cho 3 Hợp tác xã nông nghiệp Đức Thành (Châu Phú), Phú Thượng (Phú Tân) và Thuận Tiến (Châu Thành) trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Cổng TTĐT An Giang) - Năm 2013, khi nghe thông tin về 03 hoạt chất như Acetamiprid, Hexaconazole và Fosetyl Alumminium có trong thuốc bảo vệ thực vật sẽ gây ảnh hưởng định hướng xuất khẩu gạo,UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch loại trừ và thay thế các hóa chất có chứa hoạt chất Acetamiprid, Hexaconazole, Fosetyl Aluminiumphát,..v...v.. để không làm ảnh hưởng đến định hướng xuất khẩu gạo chất lượng cao của các doanh nghiệp có khả năng và tiềm năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Cổng TTĐT An Giang) - Ruộng lúa - bờ hoa là mô hình được nhiều nơi áp dụng giúp nông dân giảm chi phí phun xịt thuốc trừ sâu trong sản xuất. Bắt đầu từ vụ Thu Đông năm 2014 xã Long Kiến áp dụng mô hình này, vừa sản xuất theo quy trình “3 giảm, 3 tăng”,