Lúa

(Cổng TTĐT An Giang) - Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình hành động số: 251/CTr-UBND về thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2016-2020. Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất các hợp tác xã nông nghiệp; gia tăng lợi ích cho số đông nông dân; từ đó giúp cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại địa phương.

(Cổng TTĐT An Giang) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang vừa hỗ trợ 247,4 triệu đồng (ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ 82,5 triệu đồng) thực hiện mô hình “Sản xuất thử nghiệm máy phun thuốc bảo vệ thực vật

(Cổng TTĐT An Giang) - Ngày 28/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao hiệu quả các cánh đồng lớn trong xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo",với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

(Cổng TTĐT An Giang) - Vĩnh Nhuận là một xã vùng xa của huyện Châu Thành và cùng xã Vĩnh Thành được UBND huyện, tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

(Cổng TTĐT An Giang) - Ngày 8/4/2016, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ ký kết hợp tác trồng và tiêu thụ lúa theo mô hình cánh đồng lớn giữa huyện Tri Tôn và Công ty Cổ phần Nông sản Vinacam. Đồng chí Lê Văn Nưng Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các Sở tỉnh và huyện Tri Tôn đã đến dự.