Lúa

 (Cổng TTĐT AG)- Để thực hiện chuyển đối giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, sáng ngày 7/9/2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên, Hội Nông dân huyện phối hợp cùng xã An Cư triển khai và thực hiện xuống giống mô hình trồng lúa Nèang nhen (Nàng nhen) tại ấp Pô thi.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nghị định 98/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể và thay thế Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013.

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 2/4, tại tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp cùng Trường Đại học CANBERRA ( Australia ) và các đối tác có liên quan đã tổ chức Hội nghị Kiến tạo những chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao giữa Việt Nam và Australia tại An Giang.

(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 29/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ các vùng trồng màu chuyên canh trên địa bàn huyện An Phú”,
do Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước (Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam) chủ trì; TS. Bùi Việt Hưng chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2015 - 12/2017.  

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới, với tư duy kiến tạo, toàn diện, từ nền tảng thể chế, chính sách, pháp luật đến cấu trúc vận hành; tạo ra cuộc cách mạng về chất, một tầm nhìn mới, đi kèm với hoạch định chiến lược, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa để gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ở Châu Á và thế giới.