Châu Thành sau 3 năm “Thực hiện kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2020

Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021 22:43

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Châu Thành là huyện mà nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 29.252 ha/34720ha, chiếm 84,2% diện tích đất tự nhiên. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên 83.087 ha (Lúa 80.550 và màu 2.537 ha), giá trị sản xuất trên 01 ha đất ướt đạt 198,8 triệu đồng. Từ vai trò chủ đạo đó, trong những năm qua, các ngành chuyên môn của tỉnh và các ngành, các cấp của huyện Châu Thành luôn quan tâm tìm những giải pháp hữu hiệu nhất để làm sao gia tăng giá trị từ cây lúa, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững trên cùng một diện tích đất, để nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Trong những giải pháp đã và đang mang lại hiệu quả cho bà con nông dân trên địa bàn trong thời gian qua, đó là các chương trình thực hiện tại huyện Châu Thành trong dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2020, thuộc chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển. Với mục tiêu chung của dự án là phát triển tỉnh An Giang thành một cộng đồng nông nghiệp sản xuất lúa gạo bền vững, dựa trên việc nâng cao nền dân chủ cơ sở và chất lượng cuộc sống. An Giang bền vững sẽ là một mô hình cho các tỉnh khác về phát triển xanh.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề cương và Kế hoạch triển khai dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2018. Trên cơ sớ đó, huyện Châu Thành đã tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đẩy mạnh công tác thu gom rơm, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn giúp cho nông dân tập trung sản xuất năng cao giá trị cây lúa từ phụ phẩm rơm cũng như nhân rộng các mô hình tận dụng phụ phẩm từ cây lúa (rơm) để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi, trồng nấm rơm, xử lý với Trichoderma để làm phân bón cho cây trồng.

Thông tin về thực trạng khi triển khai thực hiện dự án. Ông Đoàn Đức Dịnh- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh An Giang thì diện tích thu gom rơm chỉ đạt 3.767,3 ha; chiếm 4,6% tổng diện tích sản xuất lúa. Còn lại 95,4% diện tích sản xuất lúa là nông dân tự đốt rơm ngoài đồng ruộng. Trên địa bàn huyện chỉ có 02 máy gom rơm.

Thực trạng là vậy, nhưng sau 3 năm kể từ khi bắt tay và xúc tiến triển khai đầy mạnh “Thực hiện các chương trình hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành, bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực qua từng năm thực hiện. Qua đó, giúp tạo thu nhập tăng thêm cho nông dân, bình quân từ 300.000 đ/ha-500.000 đ/ha (thu nhập từ việc bán rơm ngoài đồng) và tạo việc làm cho nông dân thông qua dịch vụ thu gom rơm 1.200.000 đ/ha- 1.500.000 đ/ha. Với giá bán 20.000 đ/01 cuộn rơm thì lợi nhuận từ việc bán rơm cuộn đạt từ 2.000.000 đ/ha - 2.200.000 đ/ha (bình quân 200 cuộn/01 ha)….

Ngay năm đầu 2018, triển khai thực hiện dự án, tổng diện tích gieo trồng lúa huyện Châu Thành là 80.549,8 ha. Diện tích thu gom rơm là 16.915,5 ha; chiếm 21% diện tích gieo trồng. Trong đó, thu gom rơm bằng máy là 16.877,5 ha và thu gom rơm bằng tay là 38 ha. Trên địa bàn huyện có 06 máy cuộn rơm. Đối với mô hình: Từ nguồn kinh phí huyện hỗ trợ triển khai thực hiện với số tiền là 176 triệu đồng, đã thực hiện 06 nhà trồng nấm rơm tại 03 xã (mỗi xã 02 nhà trồng) gồm An Hòa, Vĩnh Lợi và Vĩnh Thành. Tổng kinh phí hỗ trợ là 156 triệu đồng (xã An Hòa 60 triệu đồng; xã Vĩnh Lợi 48 triệu đồng; xã Vĩnh Thành 48 triệu đồng) và tổ chức 03 cuộc hội thảo nhận rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà…Sau 3 năm, đến năm 2020 Tổng diện tích gieo trồng lúa là 79.475,88 ha. Diện tích thu gom rơm ước đạt 29.167,65 ha; chiếm 36,7% diện tích gieo trồng. Trong đó, 100% diện tích thu gom rơm bằng máy. Tính đến nay huyện thực hiện diện tích thu gom rơm đạt tỷ lê 36,7% diện tích gieo trồng; đạt 91,75% so với kế hoạch tỉnh giao (kế hoạch năm 2020 tỷ lệ thu gom rơm huyện Châu Thành đạt 40% diện tích gieo trồng). Trên địa bàn huyện có 13 máy gom rơm. Đối với mô hình: Từ nguồn kinh phí huyện hỗ trợ triền khai thực hiện với số tiền là 157,25 triệu đồng, đã thực hiện 10 mô hình trồng nấm rơm tại các xã, thị trấn: An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Nhuận Thực hiện 10 mô hình ủ rơm với urê làm thức ăn chăn nuôi tại các xã Vĩnh Lợi, An Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận… Đồng thời, thực hiện 20 cuộc hội thảo nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn và tổ chức 03 lớp dạy nghề cho nông dân về kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà với tổng số tiền là 29,25 triệu đồng…

Nhận định về hiệu quả sau 3 năm “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2020 tại huyện Châu Thành thuộc chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển. Bà Phạm Ngọc Xuân- Giám đốc ban quản lý dự án An Giang- Thụy Điển, đánh giá “Đến nay có thể nói các dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực khi nâng cao năng lực cho lãnh đạo các cấp về chính sách phát triển môi trường và biến đổi khí hậu. Đồng thời dự án cũng nâng cao nhận thức của người nông dân trong việc tái sử dụng chất thải từ nông nghiệp để gia tăng thu nhập, đặc biệt là các mô hình tận dụng rơm rạ đang được ngày càng nhân rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân huyện Châu Thành và nông dân các địa bàn khác trong tỉnh An Giang”.

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2030, huyện Châu Thành, phấn đấu đạt các mục tiêu thực hiện về diện tích thu gom rơm đạt 60% diện tích gieo trồng. Diện tích trồng lúa công nghệ cao với phương pháp “1 phải 5 giảm” đảm bảo chiếm trên 60% diện tích gieo trồng. Mỗi năm thực hiện 10 - 20 mô hình “gia tăng thu nhập từ rơm rạ”. Để thực hiện đạt mục trên, các ngành chuyên môn của huyện Châu Thành, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nông dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học ngay trên đồng ruộng nhằm bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ và làm đất bằng máy cày lớn để cày lật đất vùi hết rơm rạ vào trong đất, không để rơm rạ trôi nổi ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường. Tuyên truyền, giáo dục về phòng chống các tác hại đến môi trường do việc đốt rơm rạ. Nhân rộng các mô hình tận dụng rơm ra sau thu hoạch như: mô hình trồng nấm rơm, ủ rơm với ure làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ… ./.

Minh Thiện