Châu Thành gia tăng giá trị cây lúa từ hiệu quả việc thu gom rơm sau thu hoạch

Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021 22:13

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Giai đoạn 2015-2017, tỉnh An Giang và TP. Pitea (Thụy Điển) đã triển khai dự án hợp tác đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là nội dung giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, tận dụng phế phẩm từ cây lúa để tăng thu nhập cho nông dân. Giai đoạn 2018 – 2020, nội dung chính của dự án hợp tác giữa tỉnh An Giang và TP. Pitea là hành động Vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững. Đến nay, dự án hợp tác đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là việc phát triển sản xuất nông nghiệp ở các địa phương.


Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 84,2% diện tích tự nhiên, 29.252 ha/34.720ha. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng mỗi năm trên 83.087 ha, giá trị sản xuất trên 01 ha đất ước đạt trên 198 triệu đồng. Với vai trò quan trọng của sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành luôn quan tâm, tìm giải pháp hữu hiệu để tăng giá trị cây lúa, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững trên cùng một diện tích đất. Từ đó nâng cao thu nhập của nông dân, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng nấm rơm trong nhà

Một trong những giải pháp hiệu quả thời gian qua, chính là việc thực hiện tốt Kế hoạch hành động Vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững, giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó việc tận dụng phế phẩm từ cây lúa để tăng thu nhập cho nông dân được quan tâm. Ông Đoàn Đức Dịnh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh An Giang diện tích thu gom rơm chỉ đạt 3.767,3 ha, chiếm 4,6% tổng diện tích sản xuất lúa. Còn lại 95,4% diện tích sản xuất lúa là nông dân tự đốt rơm ngoài đồng ruộng. Trên địa bàn huyện chỉ có 02 máy gom rơm”.

Thấy được tiềm năng về phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, Châu Thành đã tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác thu gom rơm. Ngành chuyên môn huyện đã tổ chức tập huấn năng cao giá trị cây lúa từ phụ phẩm rơm cho nông dân. Đồng thời nhân rộng các mô hình tận dụng phụ phẩm từ cây lúa để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi, trồng nấm rơm, xử lý với Trichoderma làm phân bón cho cây trồng.

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng lúa là 80.549,8 ha. Diện tích thu gom rơm là 16.915,5 ha, chiếm 21% diện tích gieo trồng. Trong đó, thu gom rơm bằng máy là 16.877,5 ha và thu gom rơm bằng tay là 38 ha. Đến năm 2020, diện tích thu gom rơm ước đạt 29.167,65 ha; chiếm 36,7%/40% diện tích gieo trồng, đạt 91,75% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, 100% diện tích thu gom rơm bằng máy. Trên địa bàn huyện có 13 máy gom rơm. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, đã thực hiện 10 mô hình trồng nấm rơm tại An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Nhuận và thực hiện 10 mô hình ủ rơm với urê làm thức ăn chăn nuôi tại các xã Vĩnh Lợi, An Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận… với tổng kinh phí trên 157 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện 20 cuộc hội thảo nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn và tổ chức 03 lớp dạy nghề cho nông dân về kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà.

Ủ rơm với urê làm thức ăn chăn nuôi

Sau 03 năm triển khai thực hiện, ngoài phát triển các mô hình tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch, việc thu gom các phế phẩm cũng tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Bình quân, việc bán rơm cho 01 ha đất lúa từ 300– 500 ngàn đồng; tiền công thu gom rơm 1,2 triệu đồng – 1,5 triệu đồng/ha. 01 cuộn gom bán trên thị trường từ 20 ngàn đồng. Mỗi 01 ha đất canh tác sẽ cho ra được 200 cuộn rơm, trừ chi phí, thu lãi từ 2- 2,2 triệu đồng.

Qua 03 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 tại huyện Châu Thành, bà Phạm Ngọc Xuân- Giám đốc Ban Quản lý dự án An Giang- Thụy Điển đánh giá: “Đến nay có thể nói các dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực khi nâng cao năng lực cho lãnh đạo các cấp về chính sách phát triển môi trường và biến đổi khí hậu. Đồng thời dự án cũng nâng cao nhận thức của người nông dân trong việc tái sử dụng chất thải từ nông nghiệp để gia tăng thu nhập. Đặc biệt là các mô hình tận dụng rơm rạ đang ngày càng được nhân rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân huyện Châu Thành và nông dân các địa bàn khác trong tỉnh An Giang”.

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2030, huyện Châu Thành phấn đấu diện tích thu gom rơm đạt 60% diện tích gieo trồng. Diện tích trồng lúa công nghệ cao với phương pháp “1 phải 5 giảm” đảm bảo chiếm trên 60% diện tích gieo trồng. Mỗi năm thực hiện 10 - 20 mô hình “Gia tăng thu nhập từ rơm rạ”. Để thực hiện đạt mục trên, các ngành chuyên môn của huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nông dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học ngay trên đồng ruộng nhằm bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong việc thu gom, vận chuyển rơm rạ, không để rơm rạ ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường. Hơn hết là nhân rộng các mô hình tận dụng rơm rạ sau thu hoạch như trồng nấm rơm, ủ rơm với ure làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ… Từ đó khuyến khích, hỗ trợ bà con đừng bỏ phí nguồn phụ phẩm có giá trị này./.

Minh Thiện