An Giang: năm 2015, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt kết quả cao

Thứ hai, 10 Tháng 5 2021 03:49

(Cổng TTĐT An Giang) -  Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cả năm 2015 đạt 636.971 ha, tăng 1,77% so cùng kỳ (tăng 11.054 ha). Năng suất lúa bình quân đạt 63,46 tạ/ha, bằng 98,73% so cùng kỳ. Sản lượng lúa đạt 4,042 triệu tấn, tăng 0,47% (tăng 19 ngàn tấn) so cùng kỳ. Diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn năm 2015 ước thực hiện 42.383 ha (tăng 9.602 ha so năm 2014), trong đó vụ Đông Xuân 19.483 ha, vụ Hè Thu 13.400 ha và vụ Thu Đông 9.500 ha.

 

Về hoa màu, diện tích giao trồng 64.108 ha, tăng 0,9% so cùng kỳ (tương đương 613 ha). Năng suất hoa màu tiếp tục ổn định nhờ giá cả ở mức cao, nông dân tích cực chăm sóc và đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một số loại hoa màu tăng khá so cùng kỳ: bắp, khoai môn, đậu phụng... Cây lâu năm: tổng diện tích là 10.740 ha, tăng 124 ha, bằng 101,17% so cùng kỳ, trong đó với diện tích cây ăn quả 8.663 ha, chiếm 80,7% tổng diện tích (tăng 87 ha bằng 101,02% so cùng kỳ). Năng suất, sản lượng tăng so với cùng kỳ.

Theo đánh giá trong năm 2015, sản xuất ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục đạt kết quả cao, mặc dù năng suất các loại cây trồng có giảm một ít, song nhờ diện tích tăng cao nên sản lượng thu hoạch vẫn đạt ở mức cao. Mặt khác, cơ cấu cây trồng đã được chuyển đổi mạnh theo hướng giảm diện tích lúa tăng diện tích hoa màu, các loại giống lúa năng suất chất lượng cao được sử dụng ngày càng nhiều, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng ngày càng sâu rộng, khống chế được sâu bệnh, giá bán các mặt hàng rau quả tương đối ổn định, bên cạnh giá vật tư nông nghiệp có giảm so cùng kỳ cũng góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

 

Về xây Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng dựng nông thôn mới: có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm, gồm: Mỹ Hòa Hưng, Long An, Long Điền A, Long Điền B, Tân Hòa, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vĩnh Thành, Mỹ Đức, Bình Thủy và Núi Voi; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh là 13 xã (02 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế được công nhận năm 2014).


Bên cạnh đó, hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được Chính phủ quan tâm đầu tư, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra nhanh, các cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện, chính sách về Cánh đồng lớn, về ứng dụng công nghệ cao đã và đang triển khai vào thực tiễn. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Tỉnh đã có một số chính sách đặc thù thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để triển khai các gói tài chính, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất sẽ tạo điều kiện để ngành nông nghiệp phát triển mạnh trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo. Triển khai nhiều giải pháp để phát triển mô hình HTX kiểu mới để xác định vai trò then chốt của kinh tế hợp tác trong liên kết sản xuất, tham gia xây dựng mô hình Cánh đồng lớn theo hướng bền vững.

Dự báo Việt Nam có thuận lợi với các thị trường mới mở, hội nhập sẽ thu hút làn sóng doanh nghiệp nước ngoài vào tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và An Giang; ASEAN tiến tới một khu vực thị trường chung, tự do hóa lưu chuyển hàng hóa trong khu vực với mức thuế bằng 0%, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp thâm nhập thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh; Xu hướng tiêu dùng nông sản giá rẻ, chất lượng và đa dạng về chủng loại đang gia tăng tại các nước phát triển. Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu ở các ngành hàng và ban hành các chính sách kịp thời trong thực hiện kinh doanh xuất khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.


Do vậy trong năm 2016, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục thực hiện triển khai Chương trình thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn", gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của HTX kiểu mới, liên kết từ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ khác. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo có tối thiểu 19 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đồng thời tăng cường công tác mời gọi đầu tư các doanh nghiệp về nông thôn; chủ động tranh thủ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng 6,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 33,985 triệu đồng, tương đương 1.584 USD; Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 33,88%. Đối với tiêu chí về xây dựng nông thôn mới: đến cuối năm 2016 có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 06 xã so năm 2015). Dự kiến 06 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016, gồm: Kiến Thành – Chợ Mới, Vĩnh Gia – Tri Tôn, Khánh An – An Phú, Phú Bình – Phú Tân, Bình Chánh – Châu Phú, Vĩnh Nhuận – Châu Thành.

Bài, VŨ HÙNG