Lúa

(Cổng TTĐT AG)- Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân đang ngày càng được ngành nông nghiệp và nông dân huyện Châu Phú quan tâm thực hiện .

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 21/5/2020, UBND huyện Tri Tôn vừa làm việc với công ty TNHH một thành viên Phú Phú Phát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn về dự án xây dựng và phát triển vùng chuyên canh gạo dinh dưỡng sản xuất theo hướng sạch hữu cơ.

(Cổng TTĐT AG)- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón” theo Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 24/3/2020. Chủ nhiệm dự án là ông Đặng Hoàng Quá, Công ty TNHH MTV TM&SX phân bón Thuận Mùa là đơn vị chủ trì.

(Cổng TTĐT AG)- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn, tỉnh An Giang” theo Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2020. Chủ nhiệm dự án là KS. Lê Ngọc Linh, Trung tâm Khuyến nông An Giang là đơn vị chủ trì.

(Cổng TTĐT AG)- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu 2020 trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 10-3 đến ngày 20-5 (nhằm ngày 17-2 đến 28-4 âl).

Page 1 of 12