Tổ giúp việc

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 12:15

 

Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
Bà Phạm Ngọc Xuân Tổ Trưởng Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
Bà Lý Thị Thanh Tuyến Tổ phó Phó Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên Trưởng phòng Quản lý Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Ông Châu Ngọc Thi Thành viên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành
Ông Nguyễn Văn Phúc Thành viên Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ
Ông Trần Quang Trung Thành viên Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bà Bùi Thị Hoa Lài Thành viên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên
Bà Nguyễn Ngọc Mộng Kha Thành viên Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ
Ông Lê Nguyên Cẩn Thành viên Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Ông Trần Trường Giang Thành viên Giám đốc Trung tâm Tin học Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách cơ sở dữ liệu GIS và trang web dự án
Bà Nguyễn Thiên Thanh Thành viên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên
Ông Trịnh Văn Hương Thành viên Nhân viên phòng Đo đạc bản đồ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường phụ trách cơ sở dữ liệu GIS
Ông Huỳnh Văn Thái Tổ phó Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
Ông Nguyễn Văn Toàn Thành viên Phó trưởng phòng Khoa học Kỹ thuậtSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn