Dự án An Giang và Piteå – Cộng đồng bền vững

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 11:59

Nhằm xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, chi phí hiệu quả, bền vững, mà tất cả mọi người có thể hưởng lợi và có ít ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường và biến đổi khí hậu ở Piteå và An Giang, các cuộc gặp gỡ ngoại giao đã được 2 bên tổ chức từ tháng 01 - 03/2011 nhằm trao đổi và tiến tới ký kết các biên bản hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Ngày 30/10/2012, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại công văn số 1816/TTg-QHQT đã chính thức phê duyệt danh mục dự án “An Giang và Piteå – Cộng đồng bền vững”.

Giai đoạn 1 (2012-2014)

Năm 2012 khơi động dự án. Năm 2013 đến nay đã triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Thường xuyên họp trực tuyến giữa Trưởng dự án An Giang, Piteå và các thành viên liên quan nhằm hoạch định, thực hiện và đánh giá kết quả chương trình. Các chuyên gia hai phía Việt Nam và Thụy Điển tiến hành phân tích số liệu nông nghiệp trong kế hoạch chiến lược biến chất thải cây lúa thành năng lượng. Từ ngày 04 đến ngày 14/7/2014, tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn công tác đến thăm tỉnh Piteå theo lời mời của bà Gerd Sävenstedt - Trưởng dự án phía Thụy Điển. Trung tâm Tin học - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang thực hiện cập nhật tin tức dự án và vận hành webssite dự án (angiang-sweden.com). Tổ chức họp Ban Giám sát dự án theo chủ trương cho phép của UBND tỉnh tại công văn số 2578/VPUBND-KT ngày 31/7/2014. Nhóm thực hiện dự án tiến hành xây dựng Đề cương chiến lược biến chất thải từ lúa thành năng lượng. Tiếp và làm việc với đoàn Piteå (Thụy Điển) vào tháng 11/2014. Hoàn thành Báo cáo kết quả thực hiện dự án trong buổi họp tổng kết dự án vào thàng 1/2015.

Giai đoạn 2 (2015-2017)

Dự án “Kế hoạch hành động để sử dụng chất thải từ cây lúa ” giai đoạn 2015-2017 nhằm đưa An Giang trở thành địa phương tiên tiến trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tái tạo với những cộng đồng sản xuất lúa xanh và nền nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung nâng cao nhận thức về tiềm năng năng lượng sinh khối; triển khai thực hiện các chương trình trình diễn hỗ trợ người dân; hoàn chỉnh kế hoạch hành động. Đặc biệt, trong năm 2015, chiến lược sử dụng chất thải từ cây lúa đã được Ban Giám sát dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cụ thể hóa thành những đầu công việc chính như sau: Xây dựng đề cương dự án và trình Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài chính góp ý và UBND tỉnh An Giang phê duyệt; thảo luận trực tuyến giữa các thành viên dự án; đoàn công tác Piteå, An Giang qua lại 2 nước để thảo luận và làm việc; tuyên truyền nâng cao ý thức và hiểu biết về dự án cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội thảo tại huyện Châu Thành; đưa chuyên gia Việt Nam sang Thụy Điển để tập huấn; tổ chức các buổi trình diễn hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp.

Hữu Trực